KAPASİTE RAPORU  HİZMETİ

Kapasite Raporu ; Üretim ve/veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların ilgili alanlarında üretebilecekleri ve/veya verebilecekleri hizmetlerin kapasitelerini gösteren belgelerdir. Kapasite raporu oluşturulurken aşağıdaki ve daha fazla bilgiden yararlanılmalıdır.

 • Makine Ekipman Cinsileri

 • Mekine Ekipman kapasiteleri ve güç bilgileri

 • Tesisat hakkında bilgiler

 • Kullanılan insan gücü

 • Yıllık Tüketim Miktarları (Ham malzeme, Enerji vb.)

 • Yıllık Üretim Kapasitesi

 • Kapasite Hesabı

Kapasite raporu Ticaret Odalarında alınır ve Ticaret Odası Uzmanları öncesi kapasite raporunun hazırlanması ve rapor halinde Ticaret Odasına sunulması gerekir. Kapasite raporu ilgili Ticaret Odası onayı sonrasında 3 Yıl geçerli olmaktadır.

Kapasite raporu aşağıdaki süreçlerde kullanılabilir;

 

 • Teşvik vb. başvurulurda

 • Çevre İzin ve Lisans Sürecinde

 • Yangın Raporu alınması durumunda

 • Diğer izin ve lisans başvurularında

 

Kapasite raporu ticaret odası formatları, gerekli belgeler ile birlikte ticaret odasına başvuru, inceleme ve denetleme sonrasında alınabilmektedir.