İSKİ DEŞARJ İZNİ

Deşarj İzin Belgesi Nedir?

Endüstriyel atıksuları, İdare tarafından çıkarılan Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamındaki deşarj şartlarını sağlayan işletmelere verilen belgedir.

GSMR Görüşü Nedir?

İdare tarafından çıkarılan Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği şartlarını sağlayan işletmeye, İdare tarafından verilen görüştür.

  • Tehlikeli, zehirli, zararlı, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler, arıtma ve ön arıtma çamurları ve septikleşmiş çamurlar ile atıksu şebekesini olumsuz etkileyerek fonksiyonunu azaltan veya engelleyen her türlü katı maddeler kanalizasyon şebekesine verilemez.

  • Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan endüstriyel atıksuyunu, kanalizasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak vermesi uygun olmayan işletme, endüstriyel atıksuyunu bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak arıtmakla, yetkili bertaraf tesisine nakletmekle ve gerekli izinleri almakla yükümlüdür.

  • Endüstriyel atıksu deşarjı olan işletme, idareden Deşarj İzin Belgesi almak zorundadır.

  • Endüstriyel atıksuları bu Yönetmelik kapsamındaki deşarj şartlarını sağlayan işletmelere Deşarj İzin Belgesi verilir. Deşarj İzin Belgesi aynı zamanda Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat olumlu görüşü yerine geçer.

  • Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması, kanalizasyona bağlantının mümkün olamadığı durumlarda ise atıksuların işletmeye ait fosseptikte toplanması zorunludur.

  • Endüstriyel atıksu kaynaklanmayan veya çeşitli teknolojilerden faydalanarak tesis içi önlem alarak endüstriyel atıksularını devir daimli kullanan, kanalizasyon şebekesine hiçbir endüstriyel atıksu deşarjı olmayan işletmelere talep etmeleri halinde endüstriyel atıksu deşarjı olmadığını bildirir Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı olumlu görüşü (GSMR Görüşü)